Om

Velkommen til min skriveverkstad!

Eg heiter Marit Øverland Ilstad og eg er glad i å skrive:)

Kvar første mandag i månaden sender eg ut eit digitalt bok-kafé-besøk. Du kan melde deg på Litt.godt her.

Til vanleg finn du meg helst på instagram. Der deler eg blant anna boktips og fine ord under namnet @ord_over_grind

Tekstar eg har fått utgitt:
– Andre boller, barnelitteratur-antalogi utgitt av Vigmostad & Bjørke AS – barnenovella Marekro
– Filologen Nr.2 2021 Vente – dikt
– Tidsvitne, antologi utgitt av Skriveakadamiet i 2020 – dikt og novelle
– Kjærlighet i koronaens tid, antologi utgitt av Skriveakademiet i 2020 – to dikt.
– Alt jeg skulle ønske at jeg visste, antologi utgitt av Tekst forlag i 2020 – fire dikt
– Litteraturtidsskriftet Lasso Nr.2 2020 Vår – essay
– Veivalg, antologi utgitt av Skriveakademiet i 2019 – dikt og novelle
– Menneskemøter, antologi utgitt av Skriveakademiet i 2018 – dikt og novelle